all you need to know about nutrients
 دیابت بارداری GDM
دیابت حاملگی از اختلالات مهم دوران بارداری است که به صورت عدم تحمل گلوکز در طول دوران بارداری تعریف می شود.معمولا مادرانیکه بیشتر در معرض خطر ابتلا هستند کسانی هستند که بدون علت مشخص سقط داشته ، نوزاد مرده به دنیا آمده یا وزن بیش از حد طبیعی داشته اند و یا در خانواده آنها سابقه دیابت وجود دارد.مادران مبتلا از عوارض حاملگی رنج می برند و پس از زایمان احتما تبدیل شدن دیابت آنها به دیابت آشکار زیاد است.هم چنین امکان دارد در حاملگی های بعدی دیابت مجددا بروز کند.ضمن اینکه این مادران فرزندان طبیعی هم به دنیا نخواهند آورد.طبق نتایج مطالعات گسترده در سطح جهان می توان با هزینه کم و رژیم غذایی این بیماری را کنترل کرده و از عوارض آن جلوگیری کرد.

تا قبل از کشف انسولین بارداری به علت مرگ و میر زنان دیابتی و اختلال در باروری در دیابتی کم بود اما با کشف انسولین و زنده ماندن زنان دیابتی ، افزایش میزان باروری مشاهده شده است.با تحقیقاتی که انجام شد متوجه ارتباط مستقیم بین بقای جنین و قند خون مادر شدند به طوریکه با کنترل دقیق قند مادر ، می توان از عوارض حاملگی و به دنیا آوردن نوزاد غیر طبیعی جلوگیری کرد.

به این ترتیب دیابت حاملگی به صورت زیر تعریف می شود:

عدم تحمل کربوهیدراتها با شدت های مختلف که برای اولین بار طی دوران بارداری شناخته یا ایجاد می شود و می تواند با عوارض مادری و جنینی همراه باشد.اهمیت دیابت حاملگی و عوارض آن :

دیابت حاملگی شایع ترین اختلال متابولیک دوران بارداری است که شیوعی بین 17.7 تا 0.15 درصد برای آن ذکر شده .در امریکا شیوع آن بین 1 تا 3 درصد و در کشورهای آسیایی متوسط 10.9 در صد و در اروپا 5.2 گزارش شده.از طرفی شیوع دیابت در نقاط مختلف دنیا بین 1 تا 6 در صد می باشد که از آنها 15 تا 25 درصد دیابت وابسته به انسولین و 75 تا 85 درصد غیر وابسته به انسولین است.

در ایران هم به نظر می رسد کل شوع دیابت 3 تا 4 درصد و حالت غیر وابسته بیشتر از 7 تا 8 درصد و شیوع آزمون تحمل گلوکز هم همین مقدار باشد که می تواند در شرایط فیزیولوژیکی مثل حاملگی یا بیماری به دیابت آشکار تبدیل شود.

در هر بیمار با دفع ادراری گلوکز ، سابقه مثبت خانوادگی دیابت شیرین ، سابقه مشکوک از تولد نوزاد مرده یا سقط شده ، سابقه خانوادگی از احتمال بیماری جنینی دیابتی و یا ناهنجاری مادرزادی قبلی ، بیماری دیابت حاملگی باید مطرح شود.ضمن اینکه در بیماران دیابت شناخته شده قبلی ، حاملگی ممکن است تغیراتی را ایجاد کند مثلا باعث تسریع رتینوپاتی شود.

از مهمترین عوارض دیابت حاملگی :خطر پره اکلامپسی و اکلامپسی ، صدمات مجرای زایمانی ناشی از بزرگی جنین ، پلی هیدرو آمینوس و شیوع بیشتر عفونت های باکتریایی می باشد.

از عوازض جنینی می توان بزرگی جثه جنین ، کم بودن قنذ خون ، کم بودن کلسیم خون و یرقان جنینی در صورت عدم درمان نام بردو هم چنین می توان به افزایش خطر ایجاد ناهنجاری های عمده در نوزاد و افزایش شیوع مرگ و میر دوران بارداری اشاره کرد.

با توجه به اینکه دیابت بارداری بدون علامت و در نتیجه بدون شکایت می باشد اهمیت شناسایی افراد بیشتر می شود.

دیابت حاملگی در 2 تا 5 درصد موارد رخ می دهد و با افزایش ین مادر در هنگام بارداری احتمال وقوع آن زیاد می شود .یک سوم مادرانیکه در دوران بارداری به دیابت حاملگی دچار می شوند بعد ها به بیماری دیابت نوع 2 مبتلا می گردند .نظر دیگر در رابطه با دیابت حاملگی اینست که بیش از نیمی از زنان مبتلا به این بیماری سر انجام دچار بیماری دیابت واضح می شوند و پس از 5 تا 10 سال به سمت دیابت 1 و یا با شیوع بیشتر به سوی دیابت 2 پیشرفت می کنند.وضعیت دیابت حاملگی در ایران :

در مطاله ای که با استفاده از نتایج یکی از مطالعات که در مرکز تحقیقات غدد بیمارستان دکت شریعتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده به ارزشیابی و تعیین میزان خطر ریسک فاکتورهای موثر بر این بیماری پرداخته شده است .

طی یک مطالعه مقطعی 2100 نفر از بانوان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های مراقبت های مامایی و زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران از لحاظ ابتلای به دیابت حاملگی مورد غربالگری قرار گرفتند .در تمام این بانوان مشخصات عمومی ، سوابق زایمانی ، وضعیت نوزادان قبلی ، سابقه فامیلی ، مصرف داروها ، وضعیت حاملگی فعلی ، علایم بالینی افزایش قند خون ، افزایش نا متناسب با حاملگی و دفع قند ادرار ثبت شد.

معیار تشخیص دیابت شامل قند ناشتای خون ، قند خون مختل در دو نوبت با مقادیر قند خون بالای 105 و 120 و نیز اختلال تحمل گلوکز در هنگام انجان آزمون تحمل گلوکز خوراکی سه ساعته با 100 گرم با توجه به معیارهای بود.national diabetes data group (NDDG

به مظور انجام صحیح آزمایشات ، پس از اخذ اطلاعات در همان زمان تست تحمل گلوکز خوراکی 50 گرم انجام می شد و نمونه ها به آزمایشگاه ارسال می گردید و در صورت اختلال در این آزمون ( با معیار 130) ضمن راهنمایی لازم در مورد شرایط آزمون 100 گرم برای انجام آن دعوت می شدند.

نتایج مطالعه نشان داد میانگین سنی جامعه مورد مطالعهز 6 +/- 25.6 سال بود.

96 بیمار مبتلا به دیابت حاملگی پس از اتمام مطالعه در جامعه مورد نظر شناسایی شدند.لذا شیوع دیابت حاملگی برابر 4.5 درصد بود ، البته شیوع دیابت در دنیا از 1-3 درصد تا 10.9 درصد متفاوت گزارش شده است.

با توجه به مطالب بیان شده اهمیت پیگیری این بیمار توسط مسولین کشوری برای جلوگیری و به حداقل رساندن عوارض و مرگ و میر ناشی از آن روشن می شود.

مطالعات در ایران:
1.بررسی تاثیر علل مساعد کننده در میزان قند خون و بروز دیابت حاملگی در زنان باردار (پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس)
3000 زن حامله را بررسی نموده و برای 500 نفر از انها ر هفته های 24 تا 32 حاملگی تست غربالگری انجام شده .
250 نفر که عامل یا عوامل مساعد کننده داشتند به عنوان موارد انتخاب شده اند.
نتایج : مهم ترین عامل مساعد کننده سن تشخیص داده شده و بروز دیابت حاملگی در زنان باردار که سابقه وجود علل مشاعد کننده را دارند به نسبت افراد سالم بیشتر است.

2.بررسی شیوع دیابت حاملگی و فاکتورهای موثر بر میزان بروز بیماری ( مرکز تحقیقات غدد بیمارستان دکتر شریعتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران )
2128 زن مراجعه کننده به درمانگاه های مراقبت دوران بارداری این دانشگاه در طی یک دوره 21 ماهه ، 96 مورد بیمار و 2032 مورد سالم تشخیص داده شدند.
چهار عامل سن ، سابقه ابتلا به دیابت در خانواده و چاقی ، سابقه داشتن ماکروزومی با دیابت حاملگی رابطه معنا دار داشته اند.

تغییرات متابولیسم در زنان حامله :
حاملگی و نیاز های جنین در حال رشد & بار اضافی و سنگینی را بر مکانیسم هایی که مسوول حفظ تعادل مواد غذایی در خون و در فاصله بین دو غذا در مادر دارند اعمال می کنند.در پاسخ به این نیاز جنین وضعیت متابولیسم مادری در فاصله دو غذا تغییرات مهمی را در طی حاملگی می یابد تا از طریق مادر بتواند در زمان تغذیه به مقدار کافی مواد غذایی ذخیره کند و جوابگوی نیاز های خود و جنین باشد و کاتابولیسم دخایر پروتئینی را به حداقل رساند .
دیابت حاملگی هنگامی روی می دهد که زن حامله یا به میزان کافی انسولین ترشح نمی کند و یا پاسخ به انسولین ترشح شده کافی نیست ، در نتیجه بیمار فادر نیست وضعیت قند خون نرمال داشته باشد .این بیماران از نظر پاتوژنز هیپر گلیسمی ، شدت اختلال در هموستاز گلوکز ، فونکسیون دستگاه گوارش و توزیع چربی در بدن با یکدیگر متفاوت هستند.

|+| نوشته شده توسط parinaz در دوشنبه هفدهم خرداد ۱۳۸۹  |
 
 
بالا